PORADNA PRAHA

CENTRUM PSYCHOLOGIE A TERAPIE

Perlová 3, Praha 1 604 314 350

NÁŠ TÝM

Jsme tu pro Vás

zpět na tým
Mgr. Hana Váchová
Mgr. Hana Váchová
Dospělí Dospělí

Kontakt:   777 024 088 / email

Objednat se

V terapeutické praxi se pohybuji od roku 2004. Mám ráda pestrost a individualitu, respektuji a se zájmem poznávám rozlišné pohledy na svět. Pracovala jsem s lidmi s chronickým duševním onemocněním a jejich rodinami, více než 10 let jsem působila v komunitním centru pro migranty, kde jsem vedla psychoterapeutické a podpůrné skupiny a poskytovala individuální psychoterapeutické poradenství. V poradně Praha pracuji od roku 2015, poskytuji zde psychoterapeutické poradenství, nácvik relaxačních technik, online konzultace a terapie. Pracuji s tématy osobní krize, zvládání náročných životních situací vč. duševního onemocnění, traumatem a transgeneračním přenosem traumatu, truchlením. Pomáhám s  osobním rozvojem a růstem, s otázkami a výzvami spojenými s rodičovstvím, partnerstvím, manželstvím. Věnuji se také tématům spojeným s migrací (například studium či práce v zahraničí, adaptace a integrace v cizí zemi, kulturní šok, smíšené partnerství či manželství, výchova dětí v cizí zemi, atp.) 

Jsem řádnou členkou České asociace pro psychoterapii a řádnou členkou Rafael Institutu.

V Poradně Praha se věnuji:

Vzdělání

Přírodovědecká fakulta UK, obor biologie, specializace etologie a ekologie. Magisterský titul.

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, obor Sociální práce se zaměřením na aplikovanou psychoterapii a komunikaci. Magisterský titul.

Úplné psychoterapeutické vzdělání (v celkovém rozsahu 1625 hodin). Pětiletý sebezkušenostní Výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii. Výcvik byl veden v psychodynamickém a daseinsanalytickém duchu, akreditovaný pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně (955 hodin teorie, 550 hodin osobní zkušenosti, 120 hodin výcvikové supervize)

Další absolvované kurzy a semináře

Práce s traumatem a krizová intervence (55 hodin)

Koučování v kontextu organizačního rozvoje (55 hodin)

Relaxační techniky

Relaxace – autogenní trénink

Základy racionálně-emotivní psychoterapie

Práce se sny

Hlubinně psychologický výklad Bible

Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi

Úvod do problematiky kariérového poradenství

Práce s klientem s hraniční poruchou osobnosti

Praxe

Od roku 2016 služba následné péče Dobroduš, Diakonie CČE, služba pro dospělé lidi se závažným duševním onemocněním.

Od roku 2015 Psychoterapeutické poradenství, Poradna Praha.

2014 Skupinová psychoterapie (Skupina TEP), občanské sdružení InBaze.

2010-2011 Multikulturní skupina pro maminky s dětmi, občanské sdružení InBaze.

2009 - 2018 individuální psychoterapeutické poradenství, sdružení TEP při občanském sdružení InBaze.

2008, 2009, 2010 Letní pobyty žen v komunitním centru Rakovice. Příprava a realizace programu, občanské sdružení InBaze.

2006-2011 Multikulturní ženská skupina, občanské sdružení InBaze.

2006-2007 stáž klinika Eset, skupinová psychoterapie.

2005 Konference Životní a duchovní hodnoty žen jako klíč k tolerantní a multikulturní Evropě, Evropská kontaktní skupina. Příprava a realizace programu pro děti účastníků konference

2004-2005 stáž MUDr. Judita Strašrybková, skupinová psychoterapie.

2004 -2006 Multikulturní dětská skupina, Centrum pro otázky migrace.

Kontakt

Mgr. Hana Váchová
vachova@poradna-praha.cz
777 024 088

Objednat se můžete ZDE.

zpět na tým