PORADNA PRAHA

CENTRUM PSYCHOLOGIE A TERAPIE

Perlová 3, Praha 1 604 314 350
Objednat se

SUPERVIZE


Supervize pro jednotlivce i týmy

Supervize

Supervizor Mgr. Jan Šíp
Tel: 603 154 963
E-mail: sip@poradna-praha.cz

OBJEDNAT SE

V posledních letech, s rozvojem poradenských a terapeutických služeb, se supervize stala důležitou, uznávanou a potřebnou formou podpory a vzdělávání nejen u pracovníků v sociálních službách, školských a zdravotnických zařízeních. Nárůst zájmu, počtu výzkumů, systémy akreditací a profesní standardy, množství nové literatury a změny ve společenském a politickém kontextu přispěly k rozvoji a širšímu uplatňování supervizní praxe.

Supervize je určena

Jak supervize probíhá

Supervize může být kontraktována jako individuální případová nebo skupinová týmová a případová supervize. Supervizní kontrakt je vždy dohodou mezi supervizorem, supervidovanými a zadavatelem supervize. Délka, frekvence a zaměření supervize je vždy výsledkem vzájemné dohody všech zúčastněných s ohledem na potřeby služby a možnosti supervizora.
Externí supervizor pracuje se supervidovanými na tématech z jejich praxe, na která má možnost podívat se s odstupem a v bezpečném prostředí, a tak společně vytvářejí potenciál k novým zkušenostem a pozitivním změnám.

Cílem supervizní práce je:

Supervizor Mgr. Jan Šíp
Tel: 603 154 963
E-mail: sip@poradna-praha.cz

Splňuji podmínky pro výkon supervize, (certifikace MPSV a MŠMT) a pracuji pod vlastní supervizí.

Supervizi poskytuji v Poradně Praha, Perlová 3 Praha 1 nebo v zařízení supervidovaného.

Po domluvě také ve Středočeském kraji a v ostatních krajích v dosažitelnosti do cca 1,5 hodiny jízdy autem nebo veřejnou dopravou. Cena za skupinovou supervizi je 1200,-/hodinu, za individuální supervizi 1000,-/hodinu. Zohledňuji konkrétní projektové/finanční možnosti zájemců o supervizi.

supervize,supervizor praha,supervizor,supervize praha,akreditovaná supervize,týmová supervize,případová supervize,supervize mšmt,supervize mpsv