PORADNA PRAHA

CENTRUM PSYCHOLOGIE A TERAPIE

Perlová 3, Praha 1 604 314 350

JAK PRACUJEME

Přijďte si k nám do psychologické poradny pro pomoc, pro radu, odpočinout si, vypovídat se a najít řešení. Nabízíme psychoterapii individuální, párovou, rodinnou a dětskou. 

Pokud nás chcete kontaktovat, můžete zatelefonovat, napsat SMS nebo e-mail. Nejlepší je objednat se přímo v našem objednávkovém formuláři. Ozveme se Vám zpět a nabídneme volné termíny. 

Přímé kontakty: 604 314 350, info@poradna-praha.cz, Psychologická poradna Perlová 3 Praha 1. 

Cena za individuální konzultaci/ psychoterapii je 1000 Kč.

Za párovou a rodinnou konzultaci/ psychoterapii je 1500 Kč.

Platba probíhá v hotovosti na místě nebo předem, případně převodem na účet, dle domluvy.

Můžete si vybrat konkrétního psychologa / psychoterapeuta z našeho týmu Praha 1 nebo uvedete své časové možnosti a podle toho se Vám ozve odborník, který v daný čas v psychologické poradně pracuje.

Snažíme se klientům vyjít vstříc a nabízet termíny psychoterapie v horizontu týdne, necháváme si prostor pro krizové konzultace. Pokud se nedohodneme na přijatelném termínu, doporučíme Vám jiného důvěryhodného odborníka.

Pokud se na první konzultaci s Vámi vybraným odborníkem domluvíte, bude Vás očekávat ve stanovený čas, nemusíte se obávat dlouhého čekání. Naopak my očekáváme, že pokud se rozhodnete na domluvenou konultaci nepřijít, omluvíte ji nejméně 48 hodin předem, resp. u párové a rodinné psychoterapie 5 dní předem. Jinak ji považujeme za uskutečněnou. Protože nepracujeme pro pojišťovny, nemusíte mít doporučení od jiného lékaře. Nedostanete od nás žádnou diagnózu do oficiálních lékařských záznamů, vše, o čem budeme mluvit, zůstane mezi námi (kromě ohlašovací povinnosti, platné pro všechny občany ČR, uvedené v trestním zákoně). Výjimkou by bylo, pokud byste o sdělení informací další osobě nebo instituci osobně požádal/a nebo pokud v rámci naší spolupráce využíváte služeb jiných odborníků a chcete, abychom si některé informace předali.

Nabídneme Vám studený či teplý nápoj, pohodlné místo k sezení a nerušený čas mluvit o všem, o čem potřebujete mluvit. Dbáme na to, aby prostor Poradny Praha byl velmi příjemný.

Na frekvenci a počtu terapeutických setkání se domlouváme společně, respektujeme Vaši potřebu (na rozdíl od pojišťoven, které omezují počet konzultací). Budeme s Vámi spolupracovat tak dlouho, jak naši pomoc budete potřebovat. Někomu stačí jedna konzultace, někdo chodí rok, i dva. Zastáváme názor, že Vy sám/sama víte nejlépe, jak dlouho pomoc potřebujete.

Společně se budeme domlouvat na tom, co potřebujete. Vyslechneme Vaši představu a povíme Vám o tom, co Vám můžeme nabídnout my. Zodpovíme Vaše otázky týkající se naší kvalifikace a způsobu práce. Mluvit můžete o jakémkoliv tématu, budme ale respektovat, pokud potřebujete více času, abyste mohl/a o tématu mluvit. Stejně tak je zcela v pořádku, pokud budete plakat, mlčet nebo zlobit se.

Může se stát, že zjistíme, že potřebujete také pomoc jiného odborníka nebo organizace. V tomto případě Vám rádi předáme kontakt nebo se domluvíme, jak kontakt vyhledáme. Spolupracujeme s dalšími odborníky, pedagogickými zařízeními, neziskovými i zdravotnickými zařízeními.

Domluvíme se na způsobu platby. Někteří klienti preferují platit po každém sezení, někteří raději zaplatí několik sezení dopředu v hotovosti nebo na účet. O zaplacení Vám samozřejmě vystavíme příslušný doklad.

Jsme psychologická poradna, manželská poradna, adiktologická poradna. Nabízené služby: psychoterapie, psychologické poradenství, supervize, kurzy komunikace, kurzy asertivity a zvládání konfliktů. Každý z našeho týmu je psychoterapeut nebo psycholog. Kvalitní psychologická poradna praha.