PORADNA PRAHA

CENTRUM PSYCHOLOGIE A TERAPIE

Perlová 3, Praha 1 604 314 350

Chci se objednat na konzultaci

Máte-li zájem o konzultaci, vyplňte prosím následující údaje. Obratem Vám zašleme volné termíny formou SMS. Potvrzení konkrétního termínu je závazné. Lhůta pro zrušení konzultace je 48 hodin.

Jméno (stačí křestní jméno):

Telefon (nejrychlejší způsob objednání, obratem Vám zašleme volné termíny v SMS):

Email (slouží k rekapitulaci objednání):

Mám zájem o:

Rád/a bych spolupracoval/a s:

Uveďte prosím Vaše časové možnosti (preferovaný den, příp. hodinu):

Zde prosím stručně popište klíčový problém. U dětí uveďte věk.
Pomůže nám to vybrat pro Vás nejvhodnějšího odborníka.

captcha Opište kód z obrázku.

info@poradna-praha.cz

Před první konzultací obvykle požadujeme zálohu 50%, která je pak odečtena při první konzultaci. 

Podmínky ochrany osobních údajů

Každý odborník týmu Poradny Praha má své živnostenské oprávnění a pracuje na svoji podnikatelskou odpovědnost. Emilie Šípová, Ph.D. zodpovídá za zajištění ochrany webových stránek se společností Artanet.

Mgr. Emilie Šípová, Ph.D.  se sídlem Perlová 3 Praha 1. Zpracovávám ty osobní údaje, které mi klienti sami poskytnou při objednání skrz objednávkový formulář nebo telefonicky nebo e-mailem. Jde o jméno, telefonní číslo, e-mail, event. adresu a IČO, pokud je třeba vystavit fakturu. Nezískávám kontakty od třetí strany.

Osobní údaje shromažďuji za účelem: vystavení faktury nebo dokladu, objednání na konzultaci, zrušení konzultace, informace klientů o akcích a novinkách, pokud s tímto vyslovili souhlas. Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat e-mailem na: psychoterapie@sipova.cz nebo telefonicky na 604 314 350. Naše webové stránky mají zabezpečený server proti úniku informací.

Vedení dokumentace z konzultací: poznámky si píšu ručně během konzultací a zakládám je do složek. Složky jsou umístěny u uzamykatelné místnosti, která je rovněž oddělena ještě dvěmi dveřmi. Na veškeré informace o klientech se vztahuje mlčenlivost. Ta se nevztahuje na zpracování případů v supervizi (ovšem zde nepoužívám identifikovatelné osobní údaje, obvykle změním křestní jméno) přičemž supervizit je také vázán mlčenlivostí. Výjimku tvoří ohlašovací povinnost, která platí pro každého občana ČR a vztahuje se na trestné činy vyjmenované v trestním zákoně. I v takovém případě ale s klienty o situaci mluvím, vysvětluji a domlouváme se o společném postupu řešení situace.

Dokumentaci mohu zrušit při ukončení spolupráce na klientovu žádost, obvykle ji ale ponechávám uschovanou pro případnou potřebu obnovení kontaktu a další spolupráce, maximálně však 10 let.

Osobní údaje dětí a mladistvých zpracovávám jen po informovaném souhlasu zákonných zástupců.

Jakékoliv informace o nakládání s osobními údaji a o mlčenlivosti ráda zodpovím, vysvětlím a můžeme se domluvit na formě vedení dokumentace, která je pro klienty komfortní. O případných odlišnostech vedení dokumentace prosím mluvte se svým terapeutem.